Radi pripravíme prednášku alebo tvorivý či zážitkový workshop aj pre vašu školu, knižnicu, klub dôchodcov, komunitu, zamestnancov...

V prípade záujmu sa nám ozvite cez kontaktný formulár >>